Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Phân Chia Quyền LựcNói đến quản lý nhà nước, yếu tố đầu tiên mà người ta phải nhắc tới là quyền lực chính trị. Điều cần thiết là quyền lực chính trị phải được sử dụng đúng mức, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và nhân dân. Vậy thì làm thế nào để quyền lực không rơi vào tay những cá nhân hay tổ chức xấu, dẫn đến việc bị sử dụng vào mục đích sai trái? 

Khi quyền lực bị thâu tóm vào tay một cá nhân hay tổ chức nào đó, quyền hạn của họ sẽ trở nên quá lớn, tệ hại hơn nữa là độc tài toàn trị. Như trường hợp ở Việt Nam hiện nay chẳng hạn -  quyền lực nhà nước chỉ tập trung vào một đảng phái duy nhất. Như vậy thì quyền lực chính trị sẽ không bị hạn chế, không được kiểm soát bởi người dân, từ đó mà hình thành nên chế độ độc tài. Từ chỗ độc tài dẫn đến phiêu lưu chính trị là không xa, chỉ một bước rất ngắn mà thôi. Khi đó, mọi thành phần và nguồn lực đất nước đều chỉ để phục vụ cho một mục tiêu ích kỷ, thậm chí là điên rồ của kẻ cầm quyền. Nó giống như hình ảnh một đoàn tàu cao tốc lao vun vút vào vách đá hay vực thẳm, mà không ai có thể kìm hãm nó lại được cả. Cho nên rất nguy hiểm cho đất nước và nhân dân, vì sai một li đi một dặm. Nó sẽ đưa đất nước đi đến chỗ phá sản hoặc kiệt quệ bởi những mục tiêu sai trái và không tưởng. Vì rằng, quyền lực tuyệt đối thì sai trái cũng tuyệt đối.

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Tự Do và Khai PhóngNếu không có các giá trị tự do khai phóng, xã hội loài người mãi ngập chìm trong tối tăm. Cũng như không có ánh sáng chiếu soi, thế gian này muôn thủa là bóng đêm sợ hãi. Tri thức sẽ giải phóng con người thoát khỏi sự mông muội dã man, để đến với cuộc sống văn minh, tiến bộ.

Cổ nhân có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” thật ý nghĩa lắm vậy. Môi trường xã hội là yếu tố quan trọng quyết định đến nhận thức và hành động của chúng ta. Môi trường tự do sản sinh tư tưởng khai phóng, môi trường nô lệ nảy nòi ra tư tưởng chiếm hữu và lệ thuộc. Tương ứng với đó, ta sẽ có hai mô hình xã hội đối lập nhau: Dân Chủ và Độc Tài.

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm “Dân Chủ” và “Độc Tài” để có cái nhìn thấu đáo hơn, cũng như để thấy tại sao môi trường xã hội quan trọng đối với chúng ta đến như vậy.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Xung Đột và Hòa HợpLịch sử loài người là lịch sử của sự xung đột và hòa hợp. Xung đột giữa các nền văn hóa, quốc gia, dân tộc, tôn giáo, giữa những giá trị cũ và mới, cũng như các mối quan hệ xã hội. Sau thời kỳ xung đột, người ta bắt đầu hiểu và chấp nhận lẫn nhau. Các bên sẽ ký kết với nhau những thỏa ước để chung sống hòa bình và phát triển. Hòa hợp không có nghĩa là đồng nhất, mà là sự tôn trọng các giá trị và quan điểm khác biệt, cùng tồn tại bình đẳng. Chính sự tác động qua lại lẫn nhau bởi tính đa dạng đó, đã tạo nên những giá trị mới cho loài người.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Mục tiêu của cách mạng Dân Chủ nước ta

Khi một cuộc cách mạng nổ ra,  lẽ dĩ nhiên là để đạt được mục tiêu xã hội nào đó. Cuộc cách mạng dân chủ lần này của dân tộc ta, nhằm xác lập quyền tự do và bình đẳng, quyền làm chủ của người dân đối với xã hội. Trong thời đại ngày nay, các quyền tự do đã trở thành giá trị phổ quát của nhân loại. Điều này được ghi nhận trong “Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền”, do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10/12/1948. Đến năm 1966 thì kết hợp với “Công ước Quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa”, “Công ước Quốc tế về các quyền Dân Sự và Chính trị” cùng hai nghị định thư khác mà trở thành “Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế”. Và rằng, mục tiêu của cách mạng dân chủ nước ta cũng không nằm ngoài các giá trị tiến bộ đó của thời đại.